Radom

Radom – Miasto leżące nad rzeką Mleczną, w województwie mazowieckim. Radom jest siedzibą powiatu, oraz kurii diecezji radomskiej. Badania archeologiczne ustaliły, iż osadnictwo tutejsze sięga VIII wieku, a początki budowy grodu obronnego przypadało na X wiek. Pierwsza zapisana wzmianka datuje się na rok 1155, a jest to wzmianka zamieszczona w bulli papieskiej, papieża Hadriana IV. W 1364 roku Radom otrzymał prawa magdeburskie, czyli ogólnie rzecz biorąc prawa miejskie. W roku 1360 rozpoczęto budowę murów miejskich, zamku królewskiego, oraz ratusza i kościoła, ufundowane przez Kazimierza Wielkiego. W roku 1401 w Radomiu została zawarta unia Polski z Litwą. W 1809 roku Radom został stolicą departamentu w powstałym Księstwie Warszawskim. W 1975 roku Radom został miastem wojewódzkim. 4 czerwca 1991 roku wizytę w Radomiu złożył Papież Jan Paweł II. W 1999 roku Radom traci status miasta wojewódzkiego i jako stolica powiatu wchodzi w skład województwa mazowieckiego. Do zabytków miasta należ m. in. mury miejskie, Kościół św. Wacława, Kościół i klasztor oo. Bernardynów, Zamek Królewski, Grodzisko Piotrówka, Ratusz, Kościół farny ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Stara Elektrownia, Cmentarz rzymsko-katolicki, cmentarz żydowski i wiele innych zabytków.

Radom
Radom
2012-02-22 14:01:10
ul. Zwierzyniecka
Radom
Radom
2012-02-22 14:00:50
ul. Zielona
Radom
Radom
2012-02-22 14:00:39
ul. Zielona
Radom
Radom
2012-02-22 14:00:28
ul. Zielona
Radom
Radom
2012-02-22 14:00:08
ul. Warszawska
Radom
Radom
2012-02-22 13:59:33
ul. Warszawska