Władysław Broniewski (17 XII 1897  Płock - 10 II 1962 Warszawa) – Jeden z najbardziej znanych polskich poetów. Tłumacz literatury, jako żołnierz w stopniu podporucznika uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych. Tłumaczył takich pisarzy jak Aleksy Tołstoj, Nikołaj Gogol, Fiodor Dostojewski, Bertold Brecht.