Antoni Bohdziewicz (11 IX 1906 w Wilno -  20 X 1970 w Warszawie) – scenarzysta, oraz reżyser filmowy. Uczestnik powstania warszawskiego (Biuro Informacji i Propagandy) Po wojnie pracownik Polskiej Kroniki Filmowej, wykładowca w PWSTiF w Łodzi. Reżyser takich filmów jak Zemsta, Kalosze szczęścia, Szkice węglem.