Wojciech Bogusławski  (9 IV 1757  -  23 VII 1829) Polski pisarz, aktor, reżyser, tłumacz, śpiewak operowy. Dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Nauki pobierał w kolegium pijarów w Warszawie oraz w Akademii Krakowskiej. Należał do loży masonów.