Józef Balcerzak (8 III 1903 - 28 V 1942) – polski działacz robotniczy. Działacz Komunistycznej Partii Polski, Związków Zawodowych Robotników Budowlanych, Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR. Współredaktor pisma „Młot i Sierp”. Rozstrzelany przez Niemców pod Magdalenką.