Akcent - w muzyce wyraźniejsze, mocniejsze podkreślenie jakiegoś dźwięku.
Akcent - w wymowie jest  podkreśleniem za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.