Szlachta – Tak nazywano wyższą klasę społeczną w dawnej Polsce. Była to grupa szczególnie uprzywilejowana, ale też obciążona szczególnymi obowiązkami, z których najważniejszym była służba wojskowa i obowiązek uczestnictwa w tzw. pospolitym ruszeniu, czyli stawianiu się w wyznaczonych miejscach do walki z najeźdźcami.