Oblęgorek  - Wieś w województwie Świętokrzyskim, którą wdzięczne społeczeństwo podarowało Henrykowi Sienkiewiczowi za całokształt 25-letniej pracy literackiej. Dziś można zobaczyć tam muzeum jego imienia.