Fabianów  1 - Wieś w woj. mazowieckim. powiecie grójeckim 2 – wieś w woj. Wielkopolskim. pow. Ostrowski  3 - wieś w woj. Wielkopolskim. pow. Pleszew.