Grochowska - Ulica, która powstała w 1823 roku i była szlakiem prowadzonym w kierunku Brześcia. Wówczas prawie wszystkie zabudowania wzdłuż ulicy wykonane były z drewna, choć były i wyjątki, do których zaliczyć można było murowany dwór pomiędzy ulicą Nasielską i Wspólną Drogą, czy też dworek prymasa Michała Poniatowskiego. W 1925 roku ulicą Grochowską pojechały pierwsze tramwaje. W połowie lat trzydziestych ulica została pokryta kostką brukową, którą to kostkę w roku 1960 przykryto asfaltem.