Tadeusz Bór Komorowski  (1 VI 1895 - 24 VIII 1966) – absolwent Politechniki Lwowskiej. Generał dywizji WP. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Krajowej. Podczas wojny polsko bolszewickiej dowodził Pułkiem Ułanów Podolskich. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich Paryż 1924. Z jego rozkazu rozpoczęło się powstanie Warszawskie. Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Orderem Orła Białego. Zmarł na emigracji w Wielkiej Brytanii.