Władysław Sikorski (20 V 1881 4 VII 1943) premier Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, generał, broni Wojska Polskiego. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, a przy tym bitwy warszawskiej 1920. Zginął w katastrofie samolotu na Gibraltarze.