Cieszyn – miasto leżące na Pogórzu Śląskim, nad rzeką Olzą, w województwie śląskim. Część miasta leżąca po lewej stronie rzeki należy do Republiki Czeskiej. Prawa miejskie Cieszyn otrzymał w 1220 roku. Do najważniejszych zabytków miasta należą kościół św. Jerzego, Zespół klasztorny bonifratrów, Kościół św. Krzyża, Klasztor i szpital sióstr elżbietanek, romańska rotunda św. Mikołaja, Wieża Piastowska, Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie, Dwór szlachecki w Błogocicach, oraz wiele innych zabytków.