Słowianie – ludność posługująca się językami słowiańskimi, która zamieszkuje środkowo-wschodnią i południową część Europy, oraz północną część Azji. Do Słowian zalicza się Czechów, Polaków, Słowaków, Serbołużyczan, Białorusinów, Łemków, Rosjan, Ukraińców, Bośniaków, Bułgarów, Chorwatów, Czarnogórców, Macedończyków, Serbów, Słoweńców.