Aktualności/Ciekawostki
Darmowe Muzea
2019-05-05 12:43:37

WEEKEND W MUZEUM - DARMOWE MUZEA

Muzeum Pożarnictwa. (Można tam zobaczyć zwiedzić salę historyczną, która eksponuje powojenne strażackie sztandary, indywidualne i grupowe fotografie strażaków, odznaki o odznaczenia, hełmy strażackie, umundurowanie bojowe i wyjściowe, uzbrojenie osobiste, mundury wojskowe polowe i wyjściowe z czasów II wojny światowej, czapki strażackie, przenośny sprzęt alarmowy i oświetleniowy oraz książki opisujące dzieje warszawskiej straży ogniowej. )

Muzeum Gazownictwa zobaczyć można lodówkę gazową, kuchnię węglowo-gazową, żelazko gazowe, termy i oryginalne piece łazienkowe oraz unikalną maszynkę do palenia kawy z przełomu XIX i XX wieku.

Muzeum Geologiczne mieści się w zabytkowym gmachu Państwowego Instytutu Geologicznego. W muzeum znajduje się osiem tematycznych wystaw stałych: Materia Ziemi, Historia Polski w kamieniu pisana, Surowce mineralne Polski, Skamieniały Świat, Magmatyzm, Sedymentacja i diageneza, Metamorfizm oraz Państwowy Instytut Geologiczny 1919–1999. Ponadto goście mogą zobaczyć szkielety mamuta włochatego, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego oraz dinozaura – dilofozaura.


Ekspozycje Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego prezentowane są w dwóch salach: Stołowej i Bilardowej. 


Muzeum Miar mieści się w budynku dawnego Banku Polskiego, obecnie siedziby Głównego Urzędu Miar. Do najciekawszych eksponatów muzeum zaliczają się 4-funtowy odważnik z 1677 r. oznaczony herbem Kościesza  czy miedziane półkorce warszawskie z 1794 i 1797 r.